112 tác phẩm tham dự Cuộc thi “Lắng nghe con nói”

Thu Hà 16:24, 20/09/2023

Cuộc thi “Lắng nghe con nói” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai theo kế hoạch của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. 

Kết thúc vòng sơ khảo cấp tỉnh, Ban Giám khảo đã chấm và lựa chọn 30 tác phẩm tranh vẽ và 12 video clip gửi tham gia Cuộc thi ở cấp Trung ương.
Kết thúc vòng sơ khảo cấp tỉnh, Ban Giám khảo đã chấm và lựa chọn 30 tác phẩm tranh vẽ và 12 video clip gửi tham gia Cuộc thi ở cấp Trung ương.

Theo đó, từ tháng 7/2023 đến ngày 15/9/2023, Hội LHPN tỉnh đã nhận được 112 bài dự thi của trẻ em ở 43 xã thuộc 6 huyện tham gia Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2023 - thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Dự án 8).

Với cách thể hiện là tranh vẽ, tranh xé dán, video clip, các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú, đa dạng, thể hiện ước mơ của trẻ em về gia đình hạnh phúc, không bạo lực, bình đẳng.

Kết thúc vòng sơ khảo cấp tỉnh, Ban Giám khảo đã chấm và lựa chọn 30 tác phẩm tranh vẽ và 12 video clip gửi tham gia Cuộc thi ở cấp Trung ương. Dự kiến, Ban Tổ chức Vòng Chung kết toàn quốc sẽ trao giải vào tháng 10/2023.

“Lắng nghe con nói” là cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và sự tham gia của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Đồng thời, lan tỏa sâu rộng và tìm kiếm các sáng kiến, sản phẩm truyền thông phù hợp với trẻ em dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng môi trường an toàn, để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc phát triển toàn diện.