Trên 10 tỷ đồng đầu tư Dự án bảo tồn làng truyền thống dân tộc Nùng

Thanh Phong 14:08, 02/02/2024

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn làng truyền thống dân tộc Nùng xóm Tân Đô, xã Hòa Bình (Đồng Hỷ).

Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng xóm Tân Đô đang được xây lắp.
Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng xóm Tân Đô đang được xây lắp.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 10,6 tỷ đồng (từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nguồn vốn ngân sách tỉnh). Các hạng mục gồm: Bảo tồn, tôn tạo đình làng; xây mới nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng; bảo tồn mẫu nhà sàn truyền thống; xây mới hạ tầng kỹ thuật tổng thể; thiết kế, lắp đặt biển chỉ dẫn du lịch; đường dạo nội bộ, điện chiếu sáng, sơ đồ tour tuyến, biển hiệu phục vụ khách du lịch...

Công trình được khởi công từ cuối tháng 10-2023, dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2024, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa vật thể và hỗ trợ phát triển hoạt động du lịch tại địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.