Xây dựng quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng ngành Bảo hiểm xã hội

09:22, 14/11/2022

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề án “Xây dựng hệ thống quy trình ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam” đang được các đơn vị chức năng nghiên cứu, soạn thảo.

 

Dự thảo đề án gồm những quy trình cơ bản như: Ứng cứu sự cố hệ thống mạng; ứng cứu sự cố hệ thống máy chủ, lưu trữ; ứng cứu sự cố hệ thống an toàn thông tin tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cùng với đó là quy trình ứng cứu sự cố hệ thống mạng, hệ thống thông tin, hệ thống máy chủ…. tại trung tâm dữ liệu của ngành. Việc xây dựng hệ thống quy trình ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin được coi là “tuyến phòng thủ” cuối cùng trong các giải pháp nhằm giảm thiểu các sự cố an toàn thông tin của ngành.

Những năm gần đây, hệ thống công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được triển khai thông suốt, đồng bộ, tạo nền tảng thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực liên quan. Hiện ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang liên thông quản lý cơ sở dữ liệu của gần 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc.

Theo Hà Nội Mới