Phú Lương: 181 hộ nông dân được hưởng lợi từ dự án quản lý rác thải

Đức Thuận (Phú Lương) 17:48, 30/12/2022

Ngày 30-12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết Dự án xây dựng mô hình điểm “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa cho đồng bào người Mông” tại xã Phú Đô (Phú Lương).

Đại diện nhân dân xóm Na Sàng nhận thiết bị của Dự án.
Đại diện nhân dân xóm Na Sàng, xã Phú Đô (Phú Lương) nhận thiết bị của Dự án.

Dự án xây dựng mô hình điểm “Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa cho đồng bào người Mông” được thực hiện ở 3 xóm Na Sàng, Phú Thọ và Phú Đô, với 181 hộ hội viên nông dân tham gia.

Dự án đã hỗ trợ đặt 15 thùng chứa bằng bê tông, 15 thùng chứa bằng nhựa composite có trụ bằng bê tông tại các tuyến đường dân sinh, đường đến vị trí sản xuất và lắp đặt thùng chứa rác 3 ngăn tại các tuyến đường dân sinh; bố trí xe thu gom rác thải ở các xóm Na Sàng, Phú Thọ, Phú Đô. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là trên 300 triệu đồng. Trong đó, Dự án hỗ trợ 298 triệu đồng (chủ yếu mua vật liệu và các thiết bị), nhân dân các xóm được hưởng lợi đóng góp đối ứng 130 triệu đồng.

Trước đó, Ban Quản lý Dự án đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường, kỹ thuật thu gom, phân loại và xử lý rác thải cho cán bộ, hội viên nông dân. Ban giám sát cộng đồng thực hiện giám sát việc xây dựng công trình rãnh thoát nước thải và đường bê tông ở các xóm.

Theo đánh giá, sau gần 2 tháng thực hiện, Dự án đã được hoàn thành đúng tiến độ và đạt mục tiêu đề ra. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường và thu gom, phân loại rác thải; phát huy được vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân và các hộ gia đình trong công tác bảo vệ môi trường...