Thái Nguyên: Hoàn thành 655 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sơn Lâm 16:14, 08/02/2023

Tính đến thời điểm này, từ các nguồn hỗ trợ khác nhau, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương hoàn thành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 655 ngôi nhà Đại đoàn kết theo kế hoạch năm 2022.

Ngôi nhà gia đình bà Vũ Thị Hòa, tổ 6, phường Tân Thịnh (TP.Thái Nguyên) mới xây dựng, được hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ vì người nghèo,năm 2022
Ngôi nhà Đại đoàn kết của gia đình bà Vũ Thị Hòa, ở tổ 6, phường Tân Thịnh (TP. Thái Nguyên) được xây dựng từ nguồn kinh phí "Quỹ Vì người nghèo" năm 2022.

Trong đó, hỗ trợ xây mới 645 nhà, sửa chữa 10 nhà. Cụ thể, mỗi hộ xây mới nhà ở được hỗ trợ 50 triệu đồng, sửa chữa nhà là 20 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ còn được chính quyền địa phương, anh em dòng họ hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu xây dựng, ngày công lao động...

Theo rà soát, toàn tỉnh hiện còn trên 1.000 hộ có nhu cầu được làm nhà ở. Ủy ban MTTQ tỉnh đang tiếp tục kêu gọi các nguồn tài trợ để triển khai làm nhà Đại đoàn kết trong năm nay.

Hiện nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã có kế hoạch hỗ trợ xây dựng 15 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh (với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà); các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ thông qua nguồn kinh phí “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023” là 100 nhà. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện Chương trình "Thắp sáng ước mơ" để kêu gọi quyên góp hỗ trợ xây dựng thêm 12 nhà.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo góp phần chung tay xóa nhà dột nát, giúp những hộ khó khăn về nhà ở được an cư, có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.