Kỳ vọng mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo HNM 09:06, 07/02/2023

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chương trình hỗ trợ mở rộng diện bao phủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thực hiện trong năm 2023 gồm 4 hoạt động chính.

 

Đó là xây dựng quy trình triển khai chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện và đề xuất các cải tiến trong chuỗi thực hiện; sử dụng phân tích kinh tế lượng để đánh giá tác động của chính sách trợ cấp tham gia, nhằm mở rộng độ bao phủ; khảo sát trực tiếp để xem xét những thay đổi trong thiết kế của chương trình bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với việc mở rộng độ bao phủ; vận động chính sách và tiếp thị chương trình.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc triển khai các hoạt động nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đánh giá thực trạng thì bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn, chia sẻ sâu sắc, nhưng số người tham gia còn thấp so với tiềm năng (hiện cả nước có hơn 1,4 triệu người tham gia).