Giải quyết những khâu yếu, việc khó, trọng tâm

Triệu Huấn (Công an tỉnh) 08:44, 21/03/2023

Trải qua 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6), lực lượng Công an tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Người để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Các đợt thi đua đều đề ra biện pháp cụ thể, hướng vào giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc trọng tâm…

Các y, bác sĩ Công an tỉnh khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương bệnh binh trên địa bàn xã Bảo Linh (Định Hóa).
Các y, bác sĩ Công an tỉnh khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương bệnh binh trên địa bàn xã Bảo Linh (Định Hóa).

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu  nước thì phải thi đua”, lực lượng Công an tỉnh thường xuyên thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản, chỉ thị, nghị quyết.

Hàng năm, Công an tỉnh bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên, tình hình, nhiệm vụ của lực lượng Công an trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự để phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Phong trào thi đua được phát động thường xuyên, liên tục, phù hợp đặc điểm công tác, chiến đấu của mỗi đơn vị, địa phương. Các đợt thi đua đều đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực hướng vào giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc trọng tâm, trọng điểm, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao là mục tiêu phấn đấu chung.

Xuyên suốt các phong trào là ý chí nỗ lực quyết tâm không ngừng của toàn lực lượng với những phương châm, khẩu hiệu hành động như: “Cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Nguyên mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và sức chiến đấu, vì nhân dân phục vụ”…

Mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nhận thức rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm, nêu cao tinh thần cảnh giác, cương quyết tấn công, trấn áp tội phạm. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, an ninh trong các vùng dân tộc, tôn giáo.

Công an các đơn vị, địa phương liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, tập trung lực lượng, biện pháp nhanh chóng điều tra, khám phá các vụ án. Qua đó đã kiềm chế và kéo giảm tội phạm.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Võ Nhai khánh thành công trình tuyến đường sáng -xanh - sạch - đẹp - an toàn tại xã Dân Tiến (Võ Nhai).
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Võ Nhai khánh thành công trình tuyến đường "sáng -xanh - sạch - đẹp - an toàn" tại xã Dân Tiến (Võ Nhai).

Cùng với xu hướng chuyển đổi số, Công an tỉnh đã chọn đây là một trong những nhiệm vụ “đột phá”, CBCS ra sức thi đua để đạt được những kết quả cao nhất. Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, đưa vào sử dụng một số phần mềm, ứng dụng, sáng kiến phục vụ công tác.

Với vai trò là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh làm điểm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu, triển khai đến 2.245/2.245 tổ, thôn, xóm; hàng trăm thiết bị, máy tính được lắp đặt; hằng nghìn CBCS công an, công chức, viên chức và các tình nguyện viên thuộc các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã được huy động.

Đến nay, 11/11 dịch vụ công của Công an tỉnh đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày; số hóa dữ liệu 36.798 hộ nghèo, cận nghèo; 130.000 hồ sơ người có công; 39.232 người hưởng bảo trợ xã hội…

Cùng với đó, lực lượng Công an cũng làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần luôn được quan tâm đã góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, CBCS trong sạch, vững mạnh, tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả công tác của có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác, chiến đấu và những gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, về tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm.

Chỉ tính trong 3 năm (2020-2022) đã có 1.852 lượt tập thể, 2.904 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Công an tỉnh liên tục được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì…