Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên:
Nỗ lực bảo đảm việc làm và lợi ích chính đáng của người lao động

Minh Phương 16:23, 06/04/2023

Trong hai ngày 5 và 6-4, Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và 148 đại biểu đại diện cho trên 4.600 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 60 công đoàn bộ phận, 358 tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Công ty.

Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhận Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2022.
Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nhận Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2022.

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phát động các phong trào thi đua, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia. Cụ thể, Công đoàn Công ty đã tổ chức phát động, chỉ đạo thực hiện 261 đợt thi đua, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp”. Trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có 2.454 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất được người lao động đề xuất và áp dụng, với giá trị làm lợi 115,8 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Công đoàn các cấp trong Công ty còn chủ động đảm nhận 207 công trình, việc làm, tập trung vào khâu sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên thiết bị, máy móc, thi công lắp đặt thiết bị nhằm đẩy mạnh sản xuất và giảm chi phí đầu tư.

Không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, với vai trò của mình, Công đoàn Công ty còn thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn các cấp trong Công ty đã phối hợp tổ chức tốt hội nghị người lao động hàng năm, qua đó,  nhiều đề xuất, kiến nghị của người lao động được tiếp thu, giải đáp thỏa đáng. Từ đó góp phần bảo đảm việc làm và lợi ích chính đáng của người lao động…

Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đề xuất nhiều giải pháp để Công đoàn Công ty hoạt động hiệu quả hơn nữa trong nhiệm kỳ mới. 

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty xác định tập trung đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới; xây dựng tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động vững mạnh toàn diện, vì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phối hợp bảo đảm việc làm, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 17 người; bầu đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp trên. Ông Vũ Thượng Thư được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.