Tuổi trẻ Thái Nguyên góp quỹ tặng xuồng cho chiến sĩ Trường Sa

Thu Nga 17:35, 05/04/2023

Hưởng ứng chương trình phát động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ủng hộ kinh phí trao tặng xuồng CQ cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên đã quyên góp được hơn 50 triệu đồng.

Xuồng CQ trên các điểm đảo được trang bị đầy đủ góp phần giúp bộ đội Trường Sa di chuyển và ứng cứu kịp thời khi có cứu hộ, cứu nạn.
Xuồng CQ trên các điểm đảo được trang bị đầy đủ, góp phần giúp bộ đội Trường Sa di chuyển và ứng cứu kịp thời khi có tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, cuối tháng 3/2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động chương trình trao tặng xuồng CQ làm công trình thanh niên của tuổi trẻ cả nước dành tặng các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này, đồng thời phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên với biển, đảo quê hương, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã kêu gọi, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên trong toàn tỉnh tham gia ủng hộ.

Sau hơn 1 tuần triển khai, đến nay Tỉnh đoàn đã nhận được tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Nhiều đơn vị tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, như: Thành đoàn Thái Nguyên ủng hộ 15,5 triệu đồng, Thành đoàn Phổ Yên 12,5 triệu đồng, Huyện đoàn Định Hóa 8,2 triệu đồng… 

Toàn bộ số kinh phí này sẽ được Tỉnh đoàn Thái Nguyên chuyển về Trung ương Đoàn để bàn giao cho Bộ Tư lệnh Hải quân đặt đóng xuồng CQ cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.