Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh về tư tưởng, chính trị

Vũ Công 12:27, 12/04/2023

Ngày 12-4, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Tọa đàm “Xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới” (ảnh).

 

Thời gian qua, các cấp Hội CCB trên địa bàn tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Trong đó lấy xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm nền tảng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Cán bộ, hội viên CCB luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đổi mới phương pháp, tác phong công tác; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”; là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ thực tế công tác Hội và nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới” của Trung ương Hội CCB Việt Nam, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ một số nội dung về tình hình chính trị, tư tưởng, những vấn đề hội viên CCB quan tâm.

Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những ưu điểm nổi bật, khuyết điểm chủ yếu trong công tác xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua...

Trên cơ sở các ý kiến đưa ra, các đại biểu đã bàn bạc những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng các cấp Hội trên địa bàn tỉnh thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong tình hình mới.