Tổ chức thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

Hoàng Hải 15:05, 27/08/2023

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ https://pbgdplthainguyen.gov.vn/, Chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/lần thi (gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi). Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lần.

Nội dung các câu hỏi xoay quanh quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian tổ chức Cuộc thi từ 00h giờ ngày 25/9/2023 đến hết ngày 15/10/2023.

Cuộc thi nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.