Vận động đồng bào xây dựng cuộc sống ấm no

Sông Hương 17:18, 26/08/2023

Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 72,5% dân số huyện Võ Nhai. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình), Ủy ban MTTQ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các dự án.

Tuyến đường liên xóm xã Phú Thượng, giai đoạn I được thông tuyến, trước sự chứng kiến của các ban, đoàn thể, nhân dân xóm Suối Cạn và đại diện Ủy ban MTTQ xã Phú Thượng và huyện Võ Nhai.
Tuyến đường liên xóm giai đoạn 1 ở xã Phú Thượng (Võ Nhai) đã được thông tuyến trước sự chứng kiến của nhân dân xóm Suối Cạn và đại diện Ủy ban MTTQ xã, huyện.

Ông Hoàng Văn Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Võ Nhai, cho biết: Nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tập trung đổi mới phương thức, nội dung vận động, tuyên truyền để nhân dân hiểu và hưởng ứng thực hiện hiệu quả Chương trình.

Cụ thể, MTTQ các cấp đã thực hiện tuyên truyền miệng trong đồng bào DTTS thông qua các buổi sinh hoạt xóm, bản, giúp đồng bào nhận thức rõ quy mô, hiệu quả lâu dài của Chương trình mang lại; phát huy tối đa tính ưu việt của hạ tầng thông tin như sử dụng Facebook, Zalo, trang thông tin điện tử của MTTQ và địa phương để tuyên truyền sâu rộng đến bà con; phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin huyện phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh tại các xóm, bản để kịp thời đưa nội dung thông tin về triển khai Chương trình đến đồng bào; nêu cao vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản trong tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận thực hiện Chương trình.

Từ thực tế cho thấy, thông qua công tác vận động, tuyên truyền, nhiều nội dung, chương trình, dự án được triển khai thực hiện khá hiệu quả. Ví dụ, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, MTTQ đã tuyên truyền đến đồng bào DTTS để bà con vận động con em mình đến trường; vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đoàn kết, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân…

Hay trong triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng miền núi, MTTQ đã tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện các dự án, công trình. Từ đó, đồng bào tích cực hưởng ứng, đồng thuận cao trong việc hiến đất mở đường, xây trường học, làm nhà văn hóa...

Mới đây, chúng tôi có dịp về xã Phú Thượng để chứng kiến hoạt động thông tuyến đoạn đường liên xóm đi qua xóm Suối Cạn. Năm 2022, khi có chủ trương triển khai dự án làm đường, MTTQ cùng các đoàn thể của xóm đã vận động bà con hiến đất làm đường. Kết quả đã có 12 hộ của xóm hiến đất với tổng diện tích trên 3.000m2. Khi đoạn đường được hoàn thành, bà con rất phấn khởi.

Ông Hoàng Xuân Thiệu, ở xóm Suối Cạn, bày tỏ: Trước đây, đoạn đường này là đường đất nhỏ, hẹp; cầu bắc qua suối là cầu tạm do người dân tự bỏ tiền làm nên không đảm bảo an toàn. Giờ đường phẳng phiu, thoáng rộng, rất thuận tiện cho việc đi lại. Đặc biệt, vào mùa thu hoạch nông, lâm sản chúng tôi không phải vất vả thồ, vác ra trung tâm bán, mà thương lái có thể đưa xe ô tô vào tận vườn để thu mua.

Cũng nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS, những năm qua, cơ sở hạ tầng tại các xã thuộc địa bàn khó khăn của huyện Võ Nhai đã được cải thiện rõ rệt. Hệ thống giao thông phát triển, mở rộng; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại cơ sở giáo dục từ huyện, xã đến các phân trường được tăng cường đầu tư, nâng cấp.

Chính sách giảm nghèo được áp dụng hiệu quả, từ đó, giúp đồng bào DTTS có điều kiện lao động, sản xuất thuận lợi, chủ động vươn lên. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai còn gần 17% (giảm 3,38% so với cùng kỳ năm 2022); hộ cận nghèo còn khoảng 6%.

Với địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như Võ Nhai, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi chính là cơ hội tốt để địa phương phát triển. Nắm bắt cơ hội này, thời gian tới, MTTQ huyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình để nhân dân được biết, tạo sự đồng thuận trong triển khai, thực hiện.

Để Chương trình đi đúng hướng, đảm bảo hiệu quả, MTTQ huyện cũng sẽ phát huy vai trò giám sát. Đặc biệt, nêu cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong việc giám sát các công trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn.