Tuổi trẻ Phú Bình tiên phong chuyển đổi số

Quỳnh Trang 08:26, 05/08/2023

Thực hiện chủ đề năm 2023 - “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Huyện đoàn Phú Bình đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác Đoàn và phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các hoạt động chuyển đổi số.

Đoàn viên xã Nga My hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID.
Đoàn viên thanh niên xã Nga My (Phú Bình) hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Huyện Phú Bình đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Với vai trò là những người trẻ, tương đối am hiểu công nghệ thông tin, các ĐVTN trên địa bàn huyện đã ra quân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Qua trò chuyện với nhiều ĐVTN, chúng tôi được biết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Huyện đoàn Phú Bình đã huy động 100% tổ chức Đoàn cơ sở vào cuộc để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt người dân cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký tài khoản và kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, 2.

Theo đó, thông qua các phong trào của Đoàn, hoạt động an sinh xã hội, các cấp bộ đoàn đã tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID; trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử tại nhà hoặc khi công dân đến các cơ quan, tổ chức giao dịch hành chính.

Đồng chí Dương Anh Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Dương Thành (Phú Bình), chia sẻ: Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào nhiều mặt công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của địa phương, việc trợ giúp người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử là một trong những hoạt động thể hiện rõ nét vai trò của ĐVTN xã Dương Thành tham gia các hoạt động chuyển đổi số.

Thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đoàn, Huyện đoàn Phú Bình xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong vận dụng, ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi.

Huyện đoàn Phú Bình cũng chủ động tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; duy trì, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập huấn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân; phát triển các câu lạc bộ, cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm về công nghệ số, chuyển đổi số; tổ chức các chương trình, diễn dàn thực hành công nghệ số trong thanh thiếu nhi...

Năm 2023, Huyện đoàn Phú Bình phấn đấu đạt các chỉ tiêu như: 60% thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 1.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số; 100% cán bộ đoàn viên và 60% thanh niên cài đặt và sử dụng các dịch vụ trên môi trường số do Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Thái Nguyên phát động...

Đồng chí Vũ Thị Lệ, Bí thư Huyện đoàn Phú Bình, cho biết: Xác định ĐVTN là một trong những lực lượng đi đầu trong các hoạt động chuyển đổi số, Huyện đoàn đã triển khai chương trình công tác năm 2023 theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động của Đoàn. Thời gian gần đây, việc thực hiện chuyển đổi số được tổ chức Đoàn thanh niên các cấp và ĐVTN thể hiện rõ nhất trong các nội dung tham gia cài đặt định danh điện tử VNeID; tham gia cài đặt địa chỉ số; triển khai, khai thác sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên; tham gia các cuộc thi trực tuyến...

Để thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn, mỗi nội dung, nhiệm vụ đều được các cấp bộ đoàn huyện Phú Bình đề ra giải pháp riêng, bảo đảm phù hợp với từng nội dung và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Ví dụ như thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, Huyện đoàn Phú Bình chỉ đạo đoàn cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thanh, thiếu nhi; xây dựng các công cụ tuyên truyền trên internet theo hướng trẻ trung, sinh động, phù hợp...

Qua theo dõi, đánh giá, cơ bản các chỉ tiêu về chuyển đổi số được Huyện đoàn Phú Bình đề ra trong năm 2023 đều được thực hiện đạt kết quả cao; các hoạt động của Đoàn thanh niên các cấp đều thể hiện được tinh thần tiên phong của ĐVTN trong tham gia chuyển đổi số.