200 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức về đối ngoại nhân dân

Lưu Phượng 15:35, 25/09/2023

Ngày 25-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2023 cho gần 200 người là cán bộ một số cơ quan, ban, ngành, hội viên các tổ chức hữu nghị, hội đặc thù của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh trao đổi về các nội dung như: Đường lối đối ngoại của Đảng và những vấn đề đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại nhân dân; đảm bảo an ninh đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh; giải đáp vướng mắc, kiến nghị của các đại biểu trong quá trình triển khai các dự án PCPNN tại địa phương...

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, hội viên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác đối ngoại nhân dân; các quy định về tiếp nhận, đảm bảo an ninh đối với hoạt động của các tổ chức, dự án PCPNN...