Đối thoại với doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thu Hà 14:19, 25/09/2023

Ngày 25-9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trên địa bàn tỉnh. 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trả lời câu hỏi của doanh nghiệp.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp.

Tham dự Hội nghị có đại diện 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, xuất bản, in, phát hành; các doanh nghiệp, nhà đầu tư ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất - kinh doanh ở một số lĩnh vực du lịch, công thương, giao thông vận tải, y tế, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp...

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại Hội nghị.
Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại Hội nghị.

Hội nghị đã nhận được gần 30 câu hỏi của các đại biểu, tập trung vào các lĩnh vực: Thanh tra, viễn thông, bưu chính, công nghệ thông tin và báo chí. Trong đó có nhiều câu hỏi thiết thực, gắn với thực tiễn, như: Hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ công nghệ thông tin; phương án, giải pháp quản lý để hạn chế tình trạng giả mạo thương hiệu chè Tân Cương trên không gian mạng; cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng, mạng lưới; phương án đảm bảo dịch vụ viễn thông ổn định đến tất cả các xóm và hỗ trợ người nghèo, cận nghèo sử dụng nguồn viễn thông công ích…

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã giải đáp các ý kiến của đại biểu. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp và sẽ có tham vấn cụ thể về những chính sách mà các doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng ban hành để chuyển đổi số đến gần hơn với doanh nghiệp trong thời gian tới.