Kỳ tích giảm nghèo ở huyện miền núi

Hoàng Hải 10:02, 25/09/2023

Định Hóa là huyện miền núi, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo khá cao. Giảm nghèo đa chiều là một trong những nhiệm vụ, tiêu chí không dễ thực hiện trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với huyện. Vậy nhưng, bằng việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát với nhu cầu thực tế, Định Hóa đã đạt được kỳ tích trong giảm nghèo.

Sản xuất mỳ tại HTX Chăn nuôi, sản xuất nông sản sạch xã Kim Phượng. 
Sản xuất mỳ tại HTX Chăn nuôi, sản xuất nông sản sạch xã Kim Phượng. 

Quy Kỳ là một xã nghèo, đặc biệt khó khăn của huyện Định Hóa, nhưng sau nhiều năm triển khai xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn và cuộc sống người dân nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là sau gần 2 năm chung tay thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023”.

Trong đó, đối tượng được hưởng lợi trực tiếp và rõ ràng nhất là những hộ nghèo. Từ các chương trình hỗ trợ, hàng chục hộ nghèo trên địa bàn xã đã có cơ hội vươn lên. Chẳng hạn như trong 2 năm 2022-2023, 30 hộ nghèo đã được nhận bò sinh sản để chăn nuôi, bắt đầu đem lại thu nhập.

Bên cạnh đó, với các nguồn hỗ trợ: Từ Tập đoàn VinGroup; của tỉnh, huyện, Hội LHPN tỉnh; Mặt trận Tổ quốc huyện... và huy động từ nhân dân, hàng chục hộ nghèo đã có nhà ở vững chãi, được hỗ trợ tư liệu sản xuất, đào tạo nghề…

Nếu như đầu năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã chiếm tới 25,84% thì hiện ước còn dưới 13%.

Ông Luân Đức Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Quy Kỳ, có biết: Ngay từ đầu năm 2023, xã đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo chi tiết, giao chỉ tiêu cho các xóm, phân giao nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp, chương trình giảm nghèo tại các xóm. Bên cạnh các nguồn hỗ trợ cũng phải kể đến sự hưởng ứng tích cực, chủ động của người dân trong việc phát huy nội lực cùng địa phương chung tay thực hiện chương trình lớn này.

Trong công tác giảm nghèo, Tân Thịnh cũng là điểm sáng ở Định Hóa. Xã đã triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả, lồng ghép các chính sách, nguồn lực hỗ trợ người dân làm nhà ở, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ sản xuất nâng cao thu nhập.

Cùng với đó, các đoàn thể vừa đẩy mạnh tuyên truyền vừa giúp đỡ hội viên nghèo qua những phong trào thi đua, mô hình phù hợp, tạo động lực cho hộ nghèo vươn lên.

Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống rõ rệt, nhất là trong 2 năm trở lại đây. Đầu năm 2022, xã còn đến 329 hộ nghèo (chiếm 27,83%); 278 hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều (chiếm 23,52%). Vậy nhưng hiện chỉ còn khoảng 160 hộ nghèo (chiếm 13,7%) và trên 90 hộ cận nghèo (chiếm 7,8%). Theo lộ trình này, đến cuối năm 2023, địa phương sẽ hoàn thành tiêu chí giảm nghèo trong xây dựng NTM.    

Là hộ nghèo nhiều năm, gia đình anh Lưu Văn Bắc, xóm Nà Chát, xã Linh Thông, được hỗ trợ tiền, xi măng để làm nhà và mua téc chứa nước.
Là hộ nghèo nhiều năm, gia đình anh Lưu Văn Bắc, xóm Nà Chát, xã Linh Thông, được hỗ trợ tiền, xi măng để làm nhà và mua téc chứa nước.

Có thể nói, một trong những giải pháp giúp hộ nghèo hiệu quả, thiết thực mà huyện Định Hóa ưu tiên triển khai thực hiện là xóa nhà tạm, nhà dột nát từ các nguồn lực.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã có gần 1.100 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà với tổng kinh phí trên 74,6 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Tập đoàn VinGroup, các tổ chức, nhà hảo tâm và nguồn hỗ trợ trực tiếp bằng xi măng.

HĐND huyện Định Hóa đã ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ 10 tấn xi măng cho mỗi công trình nhà ở xây mới. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng tạo điều kiện cho mỗi hộ nghèo và cận nghèo đủ điều kiện được vay tối đa 40 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, thời hạn 15 năm để xóa nhà dột nát.

Cùng với hỗ trợ xóa nhà đột nát, huyện Định Hóa cũng triển khai nhiều chương trình về vốn vay ưu đãi, hỗ trợ mua máy nông nghiệp phục vụ sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, mô hình giảm nghèo và đào tạo nghề, tạo việc làm để người dân nâng cao thu nhập.

Huyện triển khai đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự án sản xuất chè xanh an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại xã Sơn Phú.
Dự án sản xuất chè xanh an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại xã Sơn Phú.

Nhờ vậy, tính từ đầu nhiệm kỳ tới nay, bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo của Định Hóa đạt 4,2%/năm và hộ cận nghèo là 3,85%/năm, vượt xa mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV - nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm trên 1,2%, hộ cận nghèo trên 1%. Dự kiến đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của huyện chỉ còn trên 10%, giảm khoảng 5,5% so với năm 2022.

Những kết quả trên khẳng định, sau nửa nhiệm kỳ, đặc biệt là từ khi thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023”, công tác giảm nghèo của huyện miền núi này đã được triển khai đồng bộ, có trọng tâm và đạt được những kết quả tích cực.

Các vấn đề cơ bản nhất đối với hộ nghèo như: Nhà ở, đất sản xuất, khám chữa bệnh, học tập, chính sách an sinh xã hội khác đã được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Đây cũng là một trong những cơ sở, tiêu chí quan trọng để góp phần đưa Định Hóa đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay.