Phú Bình: Lắp đặt mới 43 bộ dụng cụ thể thao ngoài trời

Nguyễn Chi (Phú Bình) 17:36, 18/09/2023

Thực hiện tiêu chí 6.1 về cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 là: “Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên”, từ đầu năm đến nay huyện Phú Bình đã lắp đặt 43 bộ dụng cụ thể thao ngoài trời tại 5 đơn vị.

Một điểm lắp đặt dụng cụ thể thao tại xã Thanh Ninh.
Một điểm lắp đặt dụng cụ thể thao tại xã Thanh Ninh.

Trong đó, xã Tân Đức (đơn vị đăng ký đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu) lắp đặt được 10 bộ; 4 xã đăng ký xã nông thôn mới nâng cao gồm: Lương Phú 10 bộ, Thượng Đình 4 bộ, Hà Châu 9 bộ, Thanh Ninh 12 bộ.

Tính trung bình, mỗi bộ thiết bị có từ 3 đến 7 thiết bị, trị giá từ 15-30 triệu đồng. Ngoài nguồn kinh phí được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, nhiều địa phương đã huy động sự ủng hộ của con em công tác, lao động xa quê và nhân dân địa phương.

Như vậy, đến nay 19/19 xã của huyện Phú Bình đã lắp đặt được thiết bị thể thao ngoài trời, với tổng số 81 bộ. Những thiết bị này được các địa phương đặt ở nhà văn hoá, nơi tập trung đông dân cư và có mặt bằng đảm bảo cho người dân đến tập luyện.

Việc lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời là rất cần thiết, nhằm tạo không gian để khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, tạo dựng môi trường sống lành mạnh, tích cực.