Yên Trạch gấp rút hoàn thiện 3 tiêu chí nông thôn mới chưa đạt

Việt Dũng 10:45, 27/10/2023

Đến thời điểm này, Yên Trạch là xã duy nhất của huyện Phú Lương chưa về đích nông thôn mới. Theo rà soát tại thời điểm cuối tháng 10, xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, với 52/57 chỉ tiêu đạt.


Lãnh đạo huyện và cơ quan chuyên môn của huyện Phú Lương khảo sát cơ sở vật chất tại sân vận động xã Yên Trạch.
Lãnh đạo huyện và cơ quan chuyên môn của huyện Phú Lương khảo sát cơ sở vật chất tại sân vận động xã Yên Trạch.

Với mục tiêu đưa xã Yên Trạch về đích nông thôn mới trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tập trung chỉ đạo gấp rút hoàn thành 3 tiêu chí chưa đạt của xã. 

Cụ thể, về tiêu chí quy hoạch, UBND huyện Phú Lương đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn chỉnh sửa quy hoạch chung xã Yên Trạch. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã Yên Trạch chưa có điểm vui chơi cho người già và trẻ em (dự kiến sẽ lắp đặt bộ thiết bị vui chơi ngoài trời tại sân vận động của xã); 2 nhà văn hóa ở 2 xóm Khuân Cướm và Làng Nông đang trong quá trình xây dựng. Đối với tiêu chí về nhà ở dân cư, xã còn 3 hộ nhà ở dột nát đang trong quá trình xây dựng nhà mới.

Đối với các tiêu chí khác, xã Yên Trạch đã cơ bản đạt. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt 44,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 11,87%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 71%; đường giao thông được nhựa hóa và bê tông hóa đạt 100%; 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,7%...