TP. Sông Công: Tuyên truyền quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Minh Phương 16:26, 21/11/2023

Ngày 21-11, TP. Sông Công tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho trên 70 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Các đại biểu cũng được giới thiệu nội dung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 216 của Bộ luật Hình sự về tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động... Đây là những nội dung quan trọng, giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ quy định về trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT bắt buộc đối với người lao động trên địa bàn, từ đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT cho người lao động...