Hiệu quả giải quyết việc làm ở TP. Thái Nguyên

Chung An 08:18, 27/01/2024

Giải quyết việc làm là giải pháp quan trọng giúp giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Chính vì vậy, những năm qua, TP. Thái Nguyên đặc biệt quan tâm triển khai nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm tạo việc làm cho người lao động.

Thông qua ngày hội việc làm được TP. Thái Nguyên tổ chức hằng năm, nhiều học sinh, sinh viên, người lao động có định hướng nghề nghiệp phù hợp và tìm được công việc ổn định.
Thông qua ngày hội việc làm được TP. Thái Nguyên tổ chức hằng năm, nhiều học sinh, sinh viên, người lao động có định hướng nghề nghiệp phù hợp và tìm được công việc ổn định.

TP. Thái Nguyên hiện có gần 230 nghìn người trong độ tuổi lao động, chiếm gần 60% số dân. Trong năm 2023, thành phố đã giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 người, tập trung vào các ngành, nghề như: dệt may; điện tử; thực phẩm; chế biến hải sản; nông, lâm nghiệp... 

Để có được kết quả trên, thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, vận động người trong độ tuổi lao động tham gia đào tạo nghề; tổ chức định hướng nghề nghiệp thông qua nhiều hình thức phù hợp.

Hằng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tham mưu cho UBND thành phố tổ chức ngày hội việc làm để tư vấn, giới thiệu cho người lao động về điều kiện làm việc tại một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Qua đó đã có hàng nghìn người lao động trên địa bàn có việc làm ổn định.

Tham gia ngày hội việc làm do TP. Thái Nguyên tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Khoa, phường Trung Thành, chia sẻ: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin cung cấp tại ngày hội, tôi biết và đến để tìm hiểu về các đơn vị, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Từ đó, tôi định hướng cho 2 con của mình có kế hoạch học nghề phù hợp.

Còn theo chị Trần Thúy Ngân, Bí thư Đoàn xã Cao Ngạn: Thông qua ngày hội việc làm, bình quân mỗi năm, xã có khoảng 15-20 đoàn viên, thanh niên tìm được việc làm ổn định, trong đó có nhiều bạn đi lao động tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc… 

Không chỉ giới thiệu việc làm, thời gian qua, TP. Thái Nguyên còn giúp người dân tự tạo việc làm, tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo; tạo điều kiện cho người dân vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế.

Thành phố cũng chú trọng công tác đào tạo nghề nhằm nâng cao trình độ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, với các nghề như: trồng, chăm sóc và chế biến chè; nấu ăn; trồng hoa…

Bình quân mỗi năm, thành phố tổ chức được 7-8 lớp dạy nghề, với trên 300 học viên. Qua rà soát cho thấy, hầu hết học viên đều có việc làm ổn định sau đào tạo, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố đạt khoảng 74 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,47%, hộ cận nghèo còn 0,58% (giảm 0,14% hộ nghèo và 0,11% hộ cận nghèo so với năm 2022).

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, TP. Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm.

Ngoài ra, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn vay nhằm mở rộng quy mô đầu tư, phát triển kinh tế; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; thu hút đầu tư trên các lĩnh vực thương mại - dịch vụ; công nghiệp; phát triển làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp tác để giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.

Thành phố cũng sẽ chỉ đạo các xã, phường thực hiện rà soát số lượng, đối tượng người lao động có nhu cầu để phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm…