Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên: Tích cực tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Tùng Lâm 11:52, 15/12/2022

Hiện nay, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên có trên 1.100 học sinh, sinh viên, theo học tại các chuyên ngành: Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Y sĩ. Trong đó, 100% học sinh, sinh viên đều tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên.

Đoàn thanh niên Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên kết hợp các trò chơi với tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên kết hợp các hoạt động ngoại khóa với tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường luôn chú trọng công tác tuyên truyền để học sinh, sinh viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Theo đó, để nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá, Nhà trường đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên thường xuyên thông tin về những tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và môi trường xung quanh đến đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP.

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp trang bị cho đoàn viên, thanh niên những kiến thức về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các quy định, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tác hại thuốc lá. Nhờ đó, nhận thức của đoàn viên, thanh niên đã được nâng lên. Tình trạng học sinh hút thuốc lá trong khuôn viên trường học hầu như không xảy ra. Nhiều học sinh, sinh viên đã chủ động từ bỏ thuốc lá để xây dựng môi trường học đường không khói thuốc…