Các trường xoay xở giải “bài toán” thiếu trang thiết bị dạy học

Hằng Nga 14:29, 07/02/2023

Năm học 2022-2023 là năm thứ 3 ngành Giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (CTGDPT 2018). Không chỉ thiếu giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp, hiện nay đã bước sang học kỳ II của năm học nhưng nhiều trường trên địa bàn tỉnh vẫn đang phải xoay xở vì thiếu trang thiết bị dạy học...