Cây đặc sản giúp vùng cao Ba Nhất ấm no

Hoàng Hưng 09:18, 07/02/2023

Với diện tích chè gần 80ha, mỗi năm, Làng nghề chè truyền thống xóm Ba Nhất, xã Phú Thượng (Võ Nhai) đạt sản lượng gần 300 tấn chè thành phẩm, doanh thu đạt trên 30 tỷ đồng. Cây chè đã giúp hàng chục hộ dân ở đây thoát nghèo, không ít gia đình vươn lên thành hộ có kinh tế khá giả...