Bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ

Thu Hà 14:25, 21/03/2024

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Do vậy đã từng bước rút ngắn khoảng cách giới, nâng cao vai trò, vị thế, tạo thuận lợi cho phụ nữ được tiếp cận cơ hội học tập, lao động, tham gia hoạt động trong mọi lĩnh vực. Từ đó giúp chị em phát huy giá trị và trở thành nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh...