Phú Bình: Duy trì hiệu quả 168 mô hình dân vận khéo

Văn Mưu (Phú Bình) 12:13, 08/02/2023

Sáng 8-2, Huyện ủy Phú Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện năm 2023.

Khối Dân vận, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Úc Kỳ (Phú Bình) tham gia hỗ trợ người dân  tháo dỡ công trình, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông  tại xóm Soi 1
Khối dân vận, MTTQ, các tổ chức đoàn thể ở xã Úc Kỳ (Phú Bình) tham gia hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông tại xóm Soi 1.

Theo kế hoạch, năm 2023, các cơ quan dân vận, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội của huyện Phú Bình tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực chia sẻ, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận; phối hợp đẩy mạnh công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo", các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2022, với sự chủ động tham mưu của các cơ quan dân vận, sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, nội quy của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn huyện có 168 mô hình dân vận khéo trong 4 lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị.

Thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện cùng khối dân vận các xã, thị trấn đã triển khai hiệu quả phong trào này, góp phần quan trọng để Phú Bình hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.