Tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo Bác

Hằng Nga 10:57, 01/02/2023

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa ban hành văn bản Hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, mục tiêu đề ra trong năm 2023 là thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Qua đó đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên phồn vinh, hạnh phúc, sung túc, phát triển.

Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức đảng, các đoàn thể trực thuộc tổ chức học tập chuyên đề năm 2023 gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc như lời căn dặn của Bác; khai thác các tiềm năng, lợi thế để Thái Nguyên hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030… 

Đảng ủy Khối cũng khuyến khích các cơ quan, đơn vị biên soạn bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lời Bác dạy, những kỷ niệm của Bác đối với ngành, cơ quan, đơn vị.

Các tổ chức đảng, đoàn thể lựa chọn hình thức học tập phù hợp như: Tổ chức hội nghị riêng hoặc kết hợp triển khai lồng ghép với sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý của chi bộ, sinh hoạt đoàn thể… Thời gian hoàn thành trong quý II/2023.