Cho ý kiến vào nhiều nội dung về phát triển kinh tế - xã hội

Hồng Tâm - Mạnh Hùng 17:33, 23/05/2023

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 51, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra chiều 23-5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương đối với các nội dung về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng do cơ quan tham mưu trình; đề nghị cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện và thực hiện các bước theo đúng quy trình, quy định.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong số các nội dung thảo luận, đáng chú ý là chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Khu công nghiệp Sông Công II và Khu công nghiệp Điềm Thụy (khu A). Chủ trương này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý tại Kết luận số 367/KL-TU ngày 25/11/2021. Căn cứ văn bản của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trả lời kiến nghị của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trong đó có nêu: “Đối với diện tích rừng sản xuất của 2 dự án nêu trên đã bị phá bỏ toàn bộ, hiện trạng không còn rừng. Vì vậy, không có cơ sở thực tiễn để HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp”. Do vậy, cần thiết phải điều chỉnh Kết luận số 367/KL-TU cho phù hợp với thực tiễn.

Một nội dung khác cũng được quan tâm thảo luận là danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”. Đây là nội dung mới, lần đầu được thực hiện; trong danh sách có 2 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần thực hiện quy trình đánh giá, lựa chọn cá nhân tiêu biểu kỹ lưỡng, công khai, minh bạch; cá nhân được trao thưởng phải thật sự xuất sắc, tiêu biểu, mang tính đại diện. Từ đó lan tỏa gương điển hình để góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình của Trung ương và của tỉnh, như: Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên; Đề án số 01-ĐA/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng… Cùng với đó là dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 để xem xét, cho ý kiến vào các nội dung: Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Khu công nghiệp Sông Công II và Khu công nghiệp Điềm Thụy (khu A); kết quả điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên; kết quả 2 năm thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và nội dung về công tác cán bộ.