Phát huy tối đa lợi thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Linh Lan 18:44, 29/05/2023

Ngày 29-5, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên có buổi làm việc với 11 phường trung tâm, phía Bắc, phía Đông thành phố về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng chủ trì buổi làm việc.
11 phường trung tâm, phía Bắc, phía Đông của TP. Thái Nguyên gồm: Tân Long, Quan Triều, Quang Vinh, Đồng Quang, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Túc Duyên, Phan Đình Phùng, Đồng Bẩm, Chùa Hang.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các phường, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hầu hết chỉ tiêu của 11 phường đều hoàn thành và vượt nghị quyết đề ra trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các địa phương còn một số hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị; việc thực hiện một số đề án phát triển kinh tế - xã hội TP. Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 chưa đạt hiệu quả cao; chỉ tiêu phát triển đảng viên mới đạt thấp so với kế hoạch.

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền trên một vài lĩnh vực có lúc, có nơi, có nhiệm vụ còn chưa thực sự sâu sát, quyết liệt.

Đại diện phường Hoàng Văn Thụ nêu ý kiến tại buổi làm việc.
Đại diện phường Hoàng Văn Thụ nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều đề xuất, kiến nghị của các phường về: Giải pháp thực hiện công tác phát triển đảng viên mới; quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị; thu ngân sách; chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; sớm bổ sung chức danh phó Chủ tịch UBND một số phường…

Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên thống nhất và giao UBND TP. Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của 11 phường, kịp thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định; yêu cầu các ban xây dựng Đảng Thành ủy, các phòng, ban, đơn vị của thành phố sát sao theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn 11 phường sớm xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thành uỷ đề nghị đảng uỷ các phường cần chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…