Tập trung nguồn lực cho công tác chuyển đổi số ngành Nông nghiệp

Quỳnh Trang 15:02, 25/05/2023

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên (Nghị quyết số 01), ngày 25-5, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, làm việc tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Đồng chí Đặng Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 01, thời gian qua, Sở NN&PTNT đã tổ chức được 6 hội nghị trực tuyến học tập và triển khai thực hiện nội dung chuyển đổi số đến toàn thể các cán bộ, đảng viên. Hiện nay, 100% đơn vị trực thuộc Sở đều có hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Thực hiện phát triển kinh tế số, Sở NN&PTNT đã hỗ trợ trên 160.000 hộ dân, mở gần 16.000 gian hàng và đưa hơn 1.900 sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Giai đoạn 2021-2022, Sở đã phối hợp với đơn vị chuyên môn cấp trên 2,8 triệu tem truy xuất nguồn gốc QR-Code cho các sản phẩm nông sản. Chi cục kiểm lâm đã xây dựng, duy trì sử dụng hiệu quả 10 biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động...

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, đề nghị Đảng ủy Sở NN&PTNT làm rõ một số nội dung như: việc lãnh đạo, chỉ đạo, giao việc trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; xác định cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số; đánh giá kết quả mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; nguồn kinh phí phục vụ chuyển đổi số ngành Nông nghiệp...

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy Sở NN&PTNT tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn chỉnh báo cáo, bổ sung hồ sơ gửi Đoàn giám sát trước ngày 31/5/2023. Đồng thời, tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 01 và kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.