Thi đua xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1

Thu Nga 16:58, 30/05/2023

Ngày 30-5, Công đoàn Trường Chính trị tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề "Thi đua xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn mức 1 trong năm 2024" (ảnh). Tham dự có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, giảng viên, viên chức các khoa, phòng của Nhà trường.

 

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã tham luận về nhiều nội dung: Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đáp ứng tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1; trách nhiệm, vai trò của lãnh đạo các khoa, phòng trong việc quán triệt, triển khai xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, Đề án số 11-ĐA/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh; nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn của Trường Chính trị tỉnh...

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính chị chuẩn và Đề án số 11-ĐA/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn”. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của các khoa, phòng và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường đối với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn mức 1 trong năm 2024.