Cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách dân tộc

Thu Hoài 17:03, 07/06/2023

Theo chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, ngày 7/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc và chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên) tranh luận với phần trả lời trước đó của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên) tranh luận với phần trả lời trước đó của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh. Ảnh: Doãn Tấn (TTXVN)

Tranh luận với phần trả lời trước đó của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên) cho rằng: Qua giám sát cho thấy việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia chưa cơ bản hoàn thành như Bộ trưởng đã đánh giá. 

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành dẫn chứng, 3 thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có tới 87 điều khoản dẫn chiếu tới các thông tư, nghị định khác nhau, trong đó có những điều khoản dẫn chiếu đến lần thứ ba nhưng không có hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành cũng cho rằng, việc phân định miền núi, vùng cao và phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển mang tính chất tương đối khác nhau. Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ, việc phân định địa bàn miền núi và vùng đặc biệt khó khăn là để thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách khác, chứ không phải nền tảng để thực hiện các chính sách dân tộc và chính sách miền núi. Đại biểu đề nghị Ủy ban Dân tộc sớm tổng kết để làm rõ các nội dung này.

Liên quan đến việc giải quyết những vấn đề chính sách dưới tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đại biểu Nguyễn Lâm Thành cho rằng cần có quy định về thời gian chuyển tiếp để thực hiện chính sách thay vì chờ đợi các bộ, ngành sửa đổi các văn bản liên quan đến 12 chính sách như Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã nêu.

Trả lời nội dung tranh luận của đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết đã có thêm 2 văn bản mới của Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các nội dung còn lại đã được các bộ, ngành thống nhất để phối hợp giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Về việc phân định miền núi, vùng cao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của đại biểu Nguyễn Lâm Thành và cho biết thêm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện cả về tiêu chí phân định miền núi, vùng cao và các tiêu chí khác để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 9/2023.

Để giải quyết những khó khăn liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, các bộ, ngành cần phối hợp để sửa đổi chính sách theo hướng bổ sung, mở rộng đối tượng, địa bàn được thụ hưởng chính sách. Về quy định chuyển tiếp, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền…