Đảm bảo lộ trình đưa các trường thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu

P.V 11:49, 10/06/2023

Sáng 10-6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Căn cước và dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thái Nguyên tham gia tổ thảo luận số 7, cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh: Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, chủ trì thảo luận.

Quang cảnh một phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: nhandan.vn)
Quang cảnh một phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: nhandan.vn)

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Căn cước, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên) đề nghị, nên nghiên cứu trường thông tin phù hợp để tránh việc phải thường xuyên điều chỉnh các cơ sở dữ liệu được quy định trong dự thảo Luật.

Bên cạnh các nguyên tắc được quy định tại Điều 4 dự thảo Luật Căn cước, đại biểu Nguyễn Lâm Thành đề nghị Ban soạn thảo lưu ý đến một số nguyên tắc như: Đảm bảo tính tương thích của hệ thống thông tin; tính bảo mật, tính tiện lợi trong sử dụng cơ sở dữ liệu; tính tiết kiệm, hiệu quả đối với chi phí cá nhân và chi phí xã hội trong quá trình cấp và sử dụng căn cước. Đồng thời cần có lộ trình trong việc đưa các trường thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Về việc áp dụng luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đại biểu lưu ý, đây là khu vực mà cơ sở hạ tầng số còn hạn chế, một bộ phận đồng bào còn hạn chế trong sử dụng tiếng phổ thông, do đó sẽ gây cản trở nhất định đến việc sử dụng cơ sở dữ liệu.

Cần lưu ý đến tính chính xác của các thông tin đối với người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, nhất là đối với những thông tin mang tính đặc thù, dễ sai sót như tên của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên)

Để việc xây dựng cơ sở dữ liệu đảm bảo chính xác, phù hợp, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm xây dựng và công bố danh mục chuẩn về thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam.

Đối với việc xác định người gốc Việt Nam theo dự thảo Luật, đại biểu đề xuất, nên quy định theo các nhóm đối tượng để dễ dàng hơn trong xác định thành phần hồ sơ để cấp căn cước công dân.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Lý Văn Huấn (Đoàn Thái Nguyên) đề nghị quan tâm đến vấn đề bảo mật, an toàn thông tin trong quá trình xây dựng và sử dụng các cơ sở dữ liệu quy định tại dự thảo Luật Căn cước.

Đối với thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, cần có quy định rõ những thông tin nào là bắt buộc, những thông tin không yêu cầu bắt buộc để đảm bảo quyền công dân.

Đại biểu Lý Văn Huấn (Đoàn Thái Nguyên)

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), đại biểu Lý Văn Huấn đề nghị bổ sung một số nội dung vào Điều 9 (quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông) như: Hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mua bán, cung cấp thông tin trái quy định”, “dùng các hành vi kỹ thuật can thiệp vào các hoạt động viễn thông”…

Đối với quy định tại Điều 53 về thu hồi kho số viễn thông, theo đại biểu Lý Văn Huấn, nên nghiên cứu kỹ quy định về căn cứ thu hồi, phương pháp thu hồi để phù hợp với quy định của pháp luật dân sự. Đồng thời cần bổ sung vào dự thảo Luật các quy định về trách nhiệm và thời hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Đối với quy định tại Điều 3 dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) về Quỹ dịch vụ viễn thông công ích, đại biểu Hoàng Anh Công (Đoàn Thái Nguyên) cho rằng, nên giữ quy định về Quỹ trong dự thảo Luật.

Để tăng hiệu quả sử dụng quỹ, đại biểu đề xuất nên giao Bộ Tài chính quản lý trực tiếp Quỹ; Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham gia ý kiến về nội dung, địa bàn sử dụng Quỹ, đảm bảo đúng tôn chỉ của Quỹ.

Đại biểu Hoàng Anh Công (Đoàn Thái Nguyên)

Đại biểu Hoàng Anh Công cũng cho rằng, hiện nay, việc kết nối chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông còn yếu. Từ đó, đại biểu đề xuất, nên quy định bắt buộc trong Luật về việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông dùng chung để tạo sự ràng buộc trong lĩnh vực này đối với các đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông.

Về các trường dữ liệu được quy định trong dự thảo Luật Căn cước, đại biểu đồng ý với nhận định, các trường dữ liệu này là quá lớn, gây khó khăn trong quá trình cập nhật và lưu trữ thông tin và thống nhất với đề nghị quy định cụ thể về các dữ liệu bắt buộc, dữ liệu không yêu cầu bắt buộc cung cấp.