Chú trọng xây dựng kế hoạch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ quan, đơn vị

Duy Phương 11:40, 09/06/2023

Ngày 9/6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho các đồng chí bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc và các thành viên Ban Chỉ đạo 35, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Khối.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được lãnh đạo Đảng ủy Khối quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Ban Chỉ đạo 35 và các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã trao đổi nhiều kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch trên không gian mạng; kỹ năng sử dụng nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng...

Lãnh đạo Đảng ủy Khối đề nghị ngay sau Hội nghị, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên…