Đảng ủy Quân sự tỉnh: Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Đức Thúy (Bộ CHQS tỉnh) 18:44, 19/05/2023

Ngày 19-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; trao giải các tác phầm tham gia thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023.
Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; trao giải các tác phầm tham gia thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023.

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các chủ trương, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng với nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo, hiệu quả.

Lực lượng 47 ở các cơ quan, đơn vị cơ bản đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thường xuyên nắm chắc tình hình, quản lý thông tin, đặc biệt là các thông tin xấu, độc, kích động các vụ việc phức tạp trên địa bàn; tích cực chia sẻ hàng trăm nghìn tin, bài viết về những hoạt động tiêu biểu, gương người tốt - việc tốt, lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ’ trong nhân dân.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn tích cực tham gia đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Quân khu 1, Tỉnh ủy đánh giá cao, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, hạn chế những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh...