Sức mạnh từ những áng thơ, văn

Ngọc Khuê 11:05, 03/05/2023

Không ngừng nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, tính chuyên nghiệp cao, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ văn nghệ sĩ (VNS) Thái Nguyên tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng đạo đức, lối sống và bằng chính những tác phẩm mà họ sáng tạo ra.

Các hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh trong một buổi ra mắt tác phẩm mới. Ảnh T.L
Các hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh trong một buổi ra mắt tác phẩm mới. Ảnh T.L

Sáng tạo tác phẩm có giá trị

Thái Nguyên có lực lượng VNS rất đông đảo, thuộc nhiều loại hình nghệ thuật như: Văn, thơ, nhạc, họa, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghiên cứu lý luận phê bình, văn nghệ dân gian, sân khấu biểu diễn, kiến trúc. Trong đó, gần 100 người là hội viên các hội chuyên ngành Trung ương.

Trong nhiều năm qua, các VNS đã bám sát đời sống xã hội, nghiêm túc trong lao động nghệ thuật để sáng tạo hàng nghìn tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống lao động sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Nhiều tác giả, tác phẩm được giải thưởng trong nước, khu vực và quốc tế. Trong hơn 10 năm qua có 5 VNS được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; nhiều người được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.

Để phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống xã hội, các VNS đã tích cực thâm nhập cuộc sống, thực tế tại các xóm bản, các mô hình sản xuất, kinh doanh, các đơn vị, doanh nghiệp… tìm những tấm gương sáng, những hành động đẹp để chuyển tải qua ngôn ngữ nghệ thuật. Nhiều tác phẩm đi sâu vào đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng.  

Dễ thấy, hầu hết các sáng tác của VNS Thái Nguyên dù thuộc bất kỳ loại hình nghệ thuật nào cũng đều mang tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nổi bật thông điệp về niềm tự hào đối với mảnh đất quê hương giàu truyền thống lịch sử, có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc cho các thế hệ người dân Thái Nguyên hôm nay và mai sau.

Hàng loạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế đã được trao cho các VNS Thái Nguyên trong thời gian qua: Vũ Kim Khoa, Trịnh Việt Hùng (Nhiếp ảnh); Hoàng Minh Đức (Mỹ thuật); Hồ Thủy Giang, Bùi Thị Như Lan, Ma Trường Nguyên, Trần Thị Vân Trung, Cao Thị Hồng (Văn học) … cùng với hàng chục tác giả giành Giải thưởng VHNT xuất sắc 5 năm của tỉnh đã khẳng định tài năng của lực lượng VNS Thái Nguyên và những đóng góp quan trọng của họ trong việc nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa và các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc; quảng bá hình ảnh mọi mặt của Thái Nguyên đến đồng bào cả nước và quốc tế. 

Mỗi văn nghệ sĩ là một chiến sĩ

Trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật, mỗi sáng tác đều có ý nghĩa như một “đứa con tinh thần” của tác giả. Dù cho dùng nhiều thủ pháp nghệ thuật khác nhau, song tư tưởng, quan điểm của VNS đều được gửi gắm trong tác phẩm của họ, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của công chúng thưởng thức nghệ thuật.

Không chỉ đối tượng công chúng, thậm chí nhiều VNS còn chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng và quan điểm của các VNS “gạo cội” mà họ kính trọng, yêu mến. Như trường hợp nhà văn Hồ Thủy Giang, bằng tài năng và tâm huyết, ông đã đọc, nhận xét tác phẩm cho rất nhiều người yêu văn chương. Ông cũng đã mở được 3 khóa bồi dưỡng viết văn cho hàng chục cây bút thuộc nhiều ngành nghề, lứa tuổi và động viên cổ vũ họ theo đuổi con đường sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT). Nhiều người trong số họ đã trở thành những tác giả quen thuộc với công chúng Thái Nguyên và trên cả nước. Quan điểm của nhà văn trước mỗi sự kiện hoặc mỗi vấn đề xã hội mặc dù không hề liên quan đến văn chương nhưng vẫn được các “học trò” của ông tin tưởng, tiếp thu và tiếp tục được lan tỏa thông qua hoạt động nghệ thuật của họ.

Vì thế, để có những tác phẩm VHNT phản ánh những vấn đề lớn lao, bức xúc, nóng bỏng của đời sống xã hội, chính trị và văn hoá của địa phương và đất nước, mỗi VNS phải có tư tưởng kiên định, vững vàng, có đạo đức trong sáng, nắm vững đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian qua, mặc dù lĩnh vực VHNT trong và ngoài nước có nhiều phức tạp, song đội ngũ VNS Thái Nguyên luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng và xã hội, có ý thức bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phấn đấu cho một nền VHNT luôn phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.

Đồng thời với việc chủ động quảng bá sáng tác của bản thân và bạn bè trên các nền tảng mạng xã hội nhằm từng bước hòa nhập cùng nền VHNT trong nước và thế giới, một số VNS Thái Nguyên đã tận dụng lợi thế, uy tín của người nổi tiếng để tuyên truyền, quảng bá những giá trị tích cực, lên án, phản đối những biểu hiện sai trái, lệch lạc.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hoá nghệ thuật là một mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận đó”. Trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp Triển lãm Hội họa năm 1951, Bác viết: “Để làm tròn nhiệm vụ, chiến sĩ nghệ thuật cần có lập trường vững, tư tưởng đúng”.

Tự hào là những VNS của mảnh đất Thái Nguyên giàu truyền thống, mỗi nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ … không chỉ nỗ lực trong hoạt động nghệ thuật, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị mà còn luôn có ý thức rèn luyện bản thân trở thành những công dân gương mẫu, có uy tín, có tiếng nói trong cộng đồng, đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đông đảo quần chúng nhân dân, xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng.


Từ khóa:

văn nghệ sĩ

thái nguyên

thơ văn