Tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quỳnh Trang 17:35, 11/05/2023

Ngày 11-5, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, gắn với triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tại Huyện ủy Phú Bình.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.
Đồng chí Vũ Duy Hoàng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện Phú Bình đã tích cực phối hợp, nắm bắt tình hình, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình đã cử 541 lượt cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý và quy hoạch của huyện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị. Công an huyện đã xây dựng và duy trì, triển khai hoạt động của hơn 20 trang, nhóm công khai trên mạng xã hội Facebook và Zalo để phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả...

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, đề nghị Huyện ủy Phú Bình làm rõ một số nội dung liên quan như: Việc triển khai các nội dung ở cấp cơ sở; phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Huyện ủy Phú Bình cần tập trung thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục lan tỏa thông tin tích cực, chính thống trên các trang mạng xã hội; thực hiện tốt việc định hướng thông tin, dư luận; đẩy mạnh Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội...

Theo kế hoạch, từ ngày 12-5 đến ngày 16/5/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục kiểm tra những nội dung trên đối với các đơn vị: Thành ủy Sông Công, Huyện ủy Đại Từ, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh.