Chuyện đảng viên xin ra khỏi Đảng

Duy Phương 12:23, 19/11/2023

Qua những lần đi cơ sở viết bài về công tác xây dựng Đảng, tôi nhận thấy có một thực tế là tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt, xin ra khỏi Đảng hoặc bị xóa tên trong danh sách đảng viên vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.

Đảng viên Chi bộ xóm Làng Đông, xã Cổ Lũng (Phú Lương), phát biểu tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11-2023. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Đảng viên Chi bộ xóm Làng Đông, xã Cổ Lũng (Phú Lương), phát biểu tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11-2023. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Những trường hợp xin ra khỏi Đảng có nhiều nguyên nhân, vì lý do gia đình, vì lý do sức khoẻ. Nhưng phần lớn nguyên nhân là do đi làm kinh tế xa địa phương nên không có điều kiện tham gia sinh hoạt Đảng.

Đảng viên đi làm ăn xa không tham gia sinh hoạt Đảng một phần do tổ chức đảng ở địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chưa nắm vững Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng để giới thiệu đảng viên đến nơi tạm trú sinh hoạt tạm thời.

Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi quần chúng ưu tú phải trải qua quá trình phấn đấu trong học tập, rèn luyện và hội đủ các điều kiện cần thiết. Tuy nhiên, khi một đảng viên cảm thấy bản thân không còn đáp ứng được các yêu cầu của Đảng thì việc xin ra khỏi Đảng cũng là thể hiện sự tôn trọng Đảng.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2021 đến hết tháng 8-2023, toàn tỉnh có gần 500 đảng viên xin ra khỏi Đảng. Nhờ công tác tuyên truyền, giải thích, vận động đối với đảng viên xin ra khỏi Đảng được các cấp ủy quan tâm, nên số đảng viên ra khỏi Đảng trên địa bàn toàn tỉnh giảm dần qua các năm (năm 2021 là 213 người, năm 2022 là 169 và 8 tháng năm 2023 là 98 người).

Thực trạng này đòi hỏi các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý đảng viên, hạn chế tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt, đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Để khắc phục việc đảng viên bị xóa tên, đảng viên xin ra khỏi Đảng, thiết nghĩ, các tổ chức đảng cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt, đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên.

Đối với các đảng viên đi làm ăn xa, tổ chức đảng nên thường xuyên liên lạc, nắm chắc tình hình, kịp thời động viên, giúp đỡ đảng viên gặp khó khăn để dù trong hoàn cảnh nào họ cũng giữ được phẩm chất của đảng viên.

Cùng với việc siết chặt công tác quản lý đảng viên, thì bản thân mỗi đảng viên cũng cần nêu cao trách nhiệm, luôn trân trọng và kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, giữ vững phẩm chất, đạo đức.