Hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 8

Quỳnh Trang 15:42, 04/12/2023

Trong hai ngày (4-5/12), tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được kết nối đến trên 16.200 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở, với hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: nhandan.vn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: nhandan.vn

Tại tỉnh Thái Nguyên, Hội nghị được kết nối tới 224 điểm cầu, với sự tham dự của trên 34.000 đại biểu. Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

Điểm cầu Thái Nguyên.
Điểm cầu Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng triển khai, quán triệt tới các đại biểu 4 chuyên đề chính gồm: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng các nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII một cách thiết thực, hiệu quả.

 
Các đại biểu dự tại điểm cầu Thái Nguyên.
Các đại biểu dự tại điểm cầu Thái Nguyên.

Dự kiến, sáng mai (5-12), Hội nghị sẽ dành thời gian cho đại diện các địa phương, đơn vị thảo luận về xây dựng Chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết Trung ương 8.