Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện đầu tiên thành công tốt đẹp

Tùng Lâm 18:50, 15/05/2024

Chiều 15-5, huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024. Đây là đơn vị được tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND và cơ quan làm công tác dân tộc 9 huyện, thành phố cùng 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại hội
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại hội

Huyện Đồng Hỷ có dân số trên 94 nghìn người, 32 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, đồng bào DTTS chiếm 54,4%. Thời gian qua, được sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều chương trình, chính sách dân tộc đã được triển khai trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

 

các đại biểu là người dân tộc trên địa bàn huyện dự tại đại hội
Các đại biểu là người dân tộc trên địa bàn huyện dự Đại hội

Theo đó, giai đoạn 2019-2024, Đồng Hỷ đã thực hiện hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc (y tế, giáo dục…). Đến nay, 100% xóm, tổ dân phố có điện lưới Quốc gia; 100% đường đến trung tâm các xã, thị trấn được cứng hóa; 142/143 xóm có nhà văn hóa, trong đó gần 81% nhà văn hóa đạt chuẩn; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 100% trường đạt chuẩn Quốc gia. Trong 2 năm (2022, 2023) huyện đã giảm 998 hộ nghèo đa chiều là người DTTS; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là người DTTS hiện nay giảm còn 15,71%... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã ghi nhận những kết quả Đồng Hỷ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng DTTS; thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG, nhất là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hoá tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các DTTS…  

Các đại biểu tham gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của huyện
Các đại biểu tham gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của huyện

Đồng chí cũng đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS của huyện và lưu ý, hướng dẫn đại hội tại các địa phương khác. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội của huyện để các địa phương còn lại thực hiện tốt hơn.

Các tậ thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng

Đại hội đã thống nhất chọn cử 19 đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.