Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh

Trần Nguyên 17:48, 22/05/2024

Ngày 22-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh”.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo nhận được tham luận của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cùng nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp, xác định vị trí việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để các trường chính trị cấp tỉnh thực hiện sắp xếp nhân sự. Qua đó tạo thuận lợi trong quản lý nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách tuyển dụng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chuẩn Quốc gia; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự Hội thảo cũng trao đổi, thảo luận, đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị cấp tỉnh.

Theo đánh giá của Vụ Các trường chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá vị trí việc làm của trường chính trị hiện nay chủ yếu dựa trên hệ thống văn bản hướng dẫn và cơ chế quản lý của tỉnh ủy các tỉnh. Việc xây dựng bộ tiêu chí cụ thể đánh giá, phân công nhiệm vụ và chuẩn hóa từng vị trí bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống trường chính trị cấp tỉnh là cần thiết, phù hợp với việc xây dựng chuẩn Quốc gia, giữa chuẩn và nâng chuẩn trước những yêu cầu mới của hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy, Hội thảo là cơ sở thực tiễn để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện bộ quy chuẩn về lĩnh vực này trong thời gian tới.