Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn vào năm 2024

Linh Lan 17:41, 22/02/2024

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn, chiều 22-2. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Xuân Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Duy Hoàng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2023, Trường Chính trị tỉnh có 47/55 tiêu chí đạt chuẩn mức độ 1 (tương đương 85,45%), tăng 10,91% số tiêu chí so với thời điểm ban hành Đề án. Hiện nay, Nhà trường còn thiếu 8 tiêu chí, liên quan đến tiêu chuẩn về: Số lãnh đạo khoa, phòng; tỷ lệ giảng viên giữ ngạch giảng viên chính; số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và một số điều kiện về cơ sở vật chật, phương tiện kỹ thuật phục vụ việc dạy học và nghiên cứu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu.
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn liên quan và kiến nghị giải pháp để hoàn thành các tiêu chí chưa hoàn thành chuẩn mức độ 1; kế hoạch, lộ trình, giải pháp đạt chuẩn mức độ 2.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành, địa phương liên quan. Đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động của tập thể Nhà trường trong rà soát, xây dựng phương án để hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu. Qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng nghiên cứu khoa học, theo phương châm: Xây dựng trường đạt chuẩn phải là quá trình thường xuyên, liên tục và từ nội lực là chính.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và TP. Thái Nguyên quan tâm tạo điều kiện để Trường sớm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, đạt chuẩn mức độ 1 trong năm 2024 và từng bước đạt chuẩn mức độ 2. Qua đó tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh.