Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Khẳng định sự chuyển biến cả lượng và chất

Hoàng Anh (Thực hiện) 19:03, 24/10/2023

Trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự nhận giải Tập thể xuất sắc trong tổ chức, triển khai Cuộc thi. Bên cạnh đó, Thái Nguyên còn có 1 giải A và 1 giải C của các tác giả, nhóm tác giả. Phóng viên Báo Thái Nguyên trao đổi với đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, nhằm góp phần giúp độc giả thấy rõ hơn sự quan tâm của Thái Nguyên đối với Cuộc thi.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại vòng Sơ khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3. (Ảnh: TL)
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại vòng Sơ khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3. (Ảnh: TL)

P.V: Đồng chí có thể cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên trong tham gia Cuộc thi này?

Đồng chí Vũ Duy Hoàng: Trước hết phải khẳng định, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bởi vậy, ngay sau khi có kế hoạch, công văn của Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức, đẩy mạnh triển khai Cuộc thi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức triển khai sâu rộng Cuộc thi, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, phù hợp đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân biết và tích cực tham gia.

P.V: Đồng chí có thể khái quát về kết quả triển khai và sự tham gia Cuộc thi tại cấp tỉnh năm nay?

Đồng chí Vũ Duy Hoàng: So với hai cuộc thi đã được tổ chức, cuộc thi lần thứ 3 này có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm dự thi. Những nội dung chính của Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và định hướng chủ đề tác phẩm tham gia dự thi đã được thông tin đến các cơ quan báo chí và các đơn vị, địa phương.

Tính đến ngày 30/6/2023, cơ quan thường trực ban chỉ đạo 35 các cấp của tỉnh đã tiếp nhận tổng số 1.198 tác phẩm dự thi ở cả 3 loại hình (báo in, điện tử; phát thanh - truyền hình – video clip; tạp chí); rà soát, sàng lọc sơ bộ, lựa chọn vòng 1 được 177 tác phẩm; vòng 2 lựa chọn 137 tác phẩm; vòng 3 lựa chọn 83 tác phẩm có chất lượng để chấm, thẩm định.

Công tác tổ chức chấm được thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan. Qua đó, Ban Chỉ đạo 35  tỉnh quyết định trao 26 giải cho các tác giả, nhóm tác giả và khen thưởng 10 tập thể xuất sắc. Trên cơ sở đó, tỉnh lập hồ sơ gửi 83 tác phẩm tham gia Cuộc thi cấp Trung ương. Và kết quả như chúng ta đã biết, Thái Nguyên tự hào khi đã đoạt giải Tập thể xuất sắc, 1 giải A và 1 giải C.

P.V: Đối tượng và các tác phẩm tham gia dự thi cấp tỉnh năm nay có điều gì nổi bật và đáng lưu ý, thưa đồng chí?

Đồng chí Vũ Duy Hoàng: Số lượng bài chọn chấm chung khảo lớn, chứng tỏ sự quan tâm, mức độ lan toả của Cuộc thi đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, có tác giả cao tuổi nhất 92 tuổi (59 năm tuổi Đảng), 1 bài dịch sang tiếng dân tộc Tày. Một số đơn vị, địa phương, ngành có số bài dự thi nổi trội, chất lượng khá đồng đều; nhiều tác phẩm đi đúng vào những nội dung cần đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như các thủ đoạn bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước; tư tưởng phản động, độc hại… gieo rắc trên internet, nhất là trên các mạng xã hội. Một số tác phẩm đi vào phân tích lý luận để phản bác các tư tưởng thù địch, đây vốn là vấn đề khó, nhưng các tác giả đã thể hiện tác phẩm khá thuyết phục.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, trao chứng nhận cho các tập thể xuất sắc vòng Sơ khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3. (Ảnh: TL)
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, trao chứng nhận cho các tập thể xuất sắc vòng Sơ khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3. (Ảnh: TL)

P.V: Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông và ban chỉ đạo 35 các cấp trong thành công này?

Đồng chí Vũ Duy Hoàng: Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh thường xuyên tổ chức các tuyến tin, bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Cuộc thi; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhất là những điểm mới so với các cuộc thi trước; động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó từng bước góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bộ phận giúp việc ban chỉ đạo 35 các cấp thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực...

P.V: Việc đạt được nhiều giải cao tại Cuộc thi cấp Trung ương năm 2023 một lần nữa khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, cũng như hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Đồng chí có thể chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới?

Đồng chí Vũ Duy Hoàng: Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên luôn xác định không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi những năm tiếp theo.

Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương, ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu với cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; có sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện các tác phẩm dự thi đảm bảo chất lượng, số lượng.

Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt rõ hơn về mục đích, yêu cầu đối với tác phẩm dự thi; duy trì các chuyên trang, chuyên mục đăng, phát tác phẩm dự thi; có sự định hướng về nội dung, hình thức thể hiện tác phẩm đảm bảo đổi mới, sáng tạo và chất lượng.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!