Phát triển đảng viên: Cách làm ở phường Hoàng Văn Thụ

Chung An 07:44, 08/01/2024

Thời gian qua, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên) thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp Đảng tại địa phương. Đây là một trong số ít tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ TP. Thái Nguyên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2023.

Chi bộ tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, kết nạp đảng viên mới.
Chi bộ tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên) kết nạp đảng viên mới.

Hoàng Văn Thụ là một trong những phường trung tâm của TP. Thái Nguyên. Đảng bộ phường hiện có trên 1.700 đảng viên, sinh hoạt ở 32 chi bộ. Đồng chí Lê Lan Quyên, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Một số năm trước, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ gặp nhiều khó khăn do nguồn phát triển Đảng hạn chế; nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đi học đại học, học nghề hoặc đi làm ở nơi khác; số người ở lại địa phương hầu hết đã lớn tuổi… Để giải quyết những khó khăn trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường chỉ đạo cấp ủy các chi bộ xây dựng chỉ tiêu, giải pháp phát triển đảng viên cả nhiệm kỳ và hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với đó, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên trong toàn Đảng bộ về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên ở các chi bộ trực thuộc; đưa kết quả phát triển đảng viên, quản lý đảng viên của chi bộ thành tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trực tiếp phụ trách chi bộ.

Đảng bộ phường phân giao chỉ tiêu mỗi chi bộ tổ dân phố phấn đấu kết nạp ít nhất 1 đảng viên mới/năm; cơ quan, trường học, đơn vị phấn đấu kết nạp ít nhất 2 đảng viên trở lên mỗi năm; lấy kết quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hải, Bí thư Chi bộ tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, cho biết: Tính đến cuối năm 2023, Chi bộ có 119 đảng viên, tăng 2 đảng viên so với năm 2022, vượt 100% chỉ tiêu phát triển Đảng trong năm. Để có kết quả này, sau khi rà soát đối tượng kết nạp Đảng, Chi bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền tới quần chúng ưu tú về những chủ trương, chính sách của Đảng; trách nhiệm và quyền lợi khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các đảng viên sau khi kết nạp đều có tinh thần, trách nhiệm cao, gương mẫu đi đầu các hoạt động, phong trào tại địa phương.

Cùng với việc đảm bảo số lượng, chất lượng đảng viên mới cũng được Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ đặc biệt quan tâm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy phường đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng; chỉ đạo cấp ủy chi bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, chú ý đối tượng là đoàn viên thanh niên có bản lĩnh, có tri thức và năng lực công tác.

Đảng bộ phường cũng phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp phục trách chi bộ thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên…

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, linh hoạt, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, năm 2023, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ đã kết nạp được 45 đảng viên, vượt 4,65% so với chỉ tiêu Thành ủy Thái Nguyên giao (bằng 375% cùng kỳ năm 2022).

Đồng chí Lê Lan Quyên, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, cho biết thêm: Việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đảng viên không chỉ giúp Đảng bộ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển Đảng. Thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tập trung lãnh đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội tích cực phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú cho Đảng; tiếp tục quan tâm phối hợp đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ...