TP. Thái Nguyên: Xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh

Linh Lan 08:21, 24/01/2024

Với quan điểm phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, năm 2023, bên cạnh lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ TP. Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ.

Lãnh đạo TP. Thái Nguyên trao Giấy khen cho đại diện các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
Lãnh đạo TP. Thái Nguyên trao Giấy khen cho đại diện các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Cùng với lãnh đạo thực hiện 13 đề án về phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023, Đảng bộ thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giai đoạn 2021-2025.

Trong năm, cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số đối với công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng.

Thành phố cũng kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các hoạt động của công tác tuyên giáo, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, với mục tiêu hướng đến sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, năm 2023, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác dân vận hướng về cơ sở, đặc biệt chú trọng công tác dân vận chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được Đảng bộ thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai, góp phần để địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố, các dự án phát triển đô thị trên địa bàn.

Trong năm, Đảng bộ TP. Thái Nguyên còn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và nhân dân tham gia góp ý, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết quả, năm 2023, người đứng đầu cấp ủy thành phố đã thực hiện 10 cuộc tiếp dân trực tiếp; người đứng đầu các phường, xã đã thực hiện 158 cuộc tiếp dân trực tiếp. 100% phường, xã của thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Riêng cấp thành phố, hai hội nghị người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đối thoại với các doanh nghiệp và ngành Giáo dục được tổ chức. Thông qua đó, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đã kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, chỉ đạo giải quyết các vấn đề, không để xảy tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp, trở thành “điểm nóng”.

Cán bộ Bộ phận một cửa TP. Thái Nguyên hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Bộ phận một cửa TP. Thái Nguyên hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, năm 2023, Đảng bộ TP. Thái Nguyên cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đây là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố kết nạp được 684 đảng viên mới (vượt kế hoạch 9 đảng viên). Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số đảng viên mới của Đảng bộ thành phố là 1.774 người.

Theo đồng chí Dương Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy: Có được kết quả này, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 2 kế hoạch giao chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên (một cho các đảng bộ xã, phường và khối doanh nghiệp và một kế hoạch cho khối các trường học). Thường trực Thành ủy cũng chỉ đạo các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát triển và quản lý đảng viên. Trong đó, Thành ủy đặc biệt quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và các trường học.

Cùng với công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáng chú ý trong năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tỉnh giao. Trong năm, cấp ủy các cấp của thành phố đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 9 đảng viên (vượt 83% so với chỉ tiêu UBKT Tỉnh ủy giao); kiểm tra 278 tổ chức đảng và 709 đảng viên; giám sát 229 tổ chức đảng và 684 đảng viên (đều vượt kế hoạch và chỉ tiêu UBKT Tỉnh ủy giao).

UBKT các cấp đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tài chính đảng và đảng phí đối với 185 tổ chức đảng (vượt kế hoạch và chỉ tiêu cấp trên giao); giám sát đối với 175 tổ chức đảng, 928 đảng viên (vượt kế hoạch và chỉ tiêu UBKT Tỉnh ủy giao cả năm)…

Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, khẳng định: Kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tạo nền tảng quan trọng để Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tin tưởng rằng, Đảng bộ thành phố sẽ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề vững chắc để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.