Phấn đấu bảo đảm tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp ở cấp tiểu học

Theo hanoimoi.com.vn 15:58, 16/08/2022

Theo dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; phấn đấu bảo đảm tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp ở cấp tiểu học và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định.

Các sở giáo dục và đào tạo cần chú trọng việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có đủ giáo viên, bảo đảm chất lượng, lưu ý chuẩn bị đội ngũ giáo viên dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; chú trọng thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp...

Tính đến hết năm học 2021-2022, cả nước có hơn 14.700 trường tiểu học với hơn 9,2 triệu học sinh. Tỷ lệ trung bình giáo viên/lớp ở tiểu học là 1,41 giáo viên/lớp, cơ bản bảo đảm thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.