383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Theo hanoimoi.com.vn 15:36, 23/11/2022

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ban hành quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Ảnh: HĐGSNN
Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Ảnh: HĐGSNN

Theo quyết định, có 383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Trong đó, có 34 giáo sư và 349 phó giáo sư ở 28 ngành, liên ngành.

Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư nhất là Y học với 7 ứng viên. Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn phó giáo sư nhất là Kinh tế với 45 ứng viên và Hóa học - Công nghệ thực phẩm 43 ứng viên. Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có ứng viên đạt chuẩn trong danh sách tổ chức công nhận và trao quyết định.

Trước đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố kết quả phiên họp lần thứ X của Hội đồng về việc xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 cho các ứng viên đã được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thông qua.

Danh sách này gồm 383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, được công khai trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước và của các cơ sở giáo dục đại học, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình xét duyệt.

Như vậy, toàn bộ danh sách ứng viên được công khai đều đủ điều kiện và được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước ký quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.


Từ khóa:

Công nhận

giáo sư

phó giáo sư