Đại học Thái Nguyên: Nâng cao chất lượng hệ thống khảo thí

Hằng Nga 15:50, 28/11/2022

Ngày 28-11, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Năm học 2021-2022, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục được ĐHTN và các trường thành viên đặc biệt quan tâm. Hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy định. Các đơn vị đã cử 1.424 cán bộ tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Về công tác khảo thí, hiện toàn ĐHTN có 90,55% số học phần có ngân hàng đề thi/câu hỏi thi. Các trường thành viên hiện nay đều sử dụng phần mềm hỗ trợ trong công tác khảo thí như: Quản lý ngân hàng đề thi/câu hỏi thi, quản lý điểm thi, trộn đề, phách...

Đối với công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, các trường đại học thành viên đã hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học để thực hiện đánh giá chu kỳ tiếp theo. Về đánh giá chương trình đào tạo, có 4 chương trình được công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA; 22 chương trình đã được đánh giá ngoài, đang chờ kết quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong năm 2023 liên quan đến khảo sát mức độ hài lòng của người học về công tác thi, kiểm tra, đánh giá thực hiện chưa đều đặn; việc cải thiện chất lượng sau khảo sát, đánh giá đánh giá chuẩn đầu ra, đánh giá chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục chưa đầy đủ...

Năm 2023, ĐHTN đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong; đẩy mạnh kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở triển khai các hoạt động cải thiện chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Theo đó, mục tiêu đề ra là thực hiện rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá người học định kỳ ít nhất 1 lần/năm. Phấn đấu 100% trường đại học thành viên được công nhận kiểm định chất lượng; xây dựng và triển khai kế hoạch cải thiện chất lượng theo khuyến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng và kế hoạch đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá...