Thái Nguyên: Đảm bảo cơ sở vật chất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thúy Hằng 11:24, 07/04/2023

Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn 2015-2022, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực đầu tư xây mới, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho cho các cấp học.

Từ các trang thiết bị được cấp, cũng như đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, giúp các trường thực hiện tốt việc đổi mới dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong ảnh giờ học môn Lịch sử của Trường THCS Hồng Tiến TP. Phổ Yên.
Cơ sở vật chất được đảm bảo giúp các trường thực hiện tốt việc đổi mới công tác dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong ảnh: Giờ học môn Lịch sử tại Trường THCS Hồng Tiến (TP. Phổ Yên).

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng kinh phí đầu tư xây mới, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất giáo dục trong cả giai đoạn là 4.685 tỷ đồng.

Đến nay, các cấp tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh có 7.186 phòng học thông thường, 1.462 phòng học bộ môn, 5.502 phòng và hạng mục phụ trợ khác. Hiện cả 3 cấp học có 3.056 bộ thiết bị dạy học tối thiểu, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học theo lộ trình Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tuy nhiên, để đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định tại các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thái Nguyên còn thiếu 806 phòng học thông thường, 1.700 phòng học bộ môn, 1.376 phòng và hạng mục phụ trợ khác; thiếu 4.373 bộ thiết bị dạy học tối thiểu.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, dồn ghép các điểm trường lẻ, các trường có quy mô số lớp, số học sinh nhỏ. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương lồng ghép các nguồn vốn, tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.