Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học từ ngày 10-7

Theo HNM 15:31, 01/04/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023. Thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống tuyển sinh của Bộ từ ngày 10-7 đến 17h ngày 30-7, muộn hơn 5 ngày so với dự kiến đã công bố trước đây. Thí sinh cần lưu ý sự điều chỉnh này để thực hiện đúng hướng dẫn.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 10-7-2023.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 10/7/2023.

Căn cứ kế hoạch chung, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm ban hành quy chế tuyển sinh, công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo đề án đã công bố, tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý trong công tác xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay như sau: Từ ngày 10-7 đến 17h ngày 30-7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung. Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lần trong thời gian quy định nói trên.

Ngày 25-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên và khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Đến 17h ngày 26-7, các cơ sở đào tạo điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống và trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề (nếu có).

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến, từ ngày 31-7 đến 17h ngày 6-8. Kết quả trúng tuyển đợt 1 sẽ được các cơ sở đào tạo công bố trước 17h ngày 22-8. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 6-9.