93,6% số trường đạt chuẩn quốc gia

Hằng Nga 14:52, 20/09/2023

Trong những năm qua, TP. Thái Nguyên luôn chú trong việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp; ưu tiên nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hạng mục công trình cho các trường còn thiếu, đang trong lộ trình xây dựng, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường Tiểu học Đội Cấn 1 duy trì nhiều giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn. Trong ảnh: Thư viện của Trường có hàng trăm đầu sách giúp học sinh thư giãn sau giờ học.
Trường Tiểu học Đội Cấn 1 duy trì nhiều giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn. Trong ảnh: Thư viện của Trường có hàng trăm đầu sách giúp học sinh thư giãn sau giờ học.

UBND TP. Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển giáo dục và đào tạo TP. Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Triển khai lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn; Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Năm 2022, UBND thành phố đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới các trường học với tổng kinh phí trên 49,5 tỷ đồng. Năm 2023, UBND thành phố ban hành Kế hoạch về việc đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường công lập trên địa bàn, trong đó nguồn vốn đầu tư công dự toán 31,25 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị dạy học, sửa chữa nhỏ, phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục và duy trì, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia, với kinh phí dự toán trên 23,27 tỷ đồng.

Tổng kinh phí đầu tư thực hiện năm 2021, năm 2022 và dự kiến năm 2023 là 174,687 tỷ đồng.

Với các nguồn lực trên, từ tháng 8-2022 đến nay có 9 trường được công nhận lại và 1 trường được công nhận mới đạt chuẩn quốc gia. Hiện tại, TP. Thái Nguyên có 117/125 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm 93,6%.